אפיון תנאי התכנון

 
 
1. אפיון תנאי התכנון המתבקשים –
מהווה בסיס ראשוני לתכנון המתקן ובכלל זה: הגדרת סוג הציוד ואופי פעולת המתקן, ביצוע חישוב תפוקות וספיקות אוויר, 
אפיון פרטני של אביזרי המערכת ובכלל זה מערכת הפיקוד והבקרה וכו'.
חישוב תפוקת הקירור וספיקות האוויר מתייחס באופן ישיר למכלול תנאי הביצוע המתבקשים לעניין חימום ו/או קירור
ובהתאם מתבצע התכנון הכולל.
לאור האמור לעיל ניתן לצאת מנקודת הנחה, כי בעת תכנון מתקן קירור ומיזוג אוויר,
קיימת התייחסות ברורה לפרמטרים המתבקשים ביחס לאפיוני ביצוע אופטימליים של הציוד ומכלול האביזרים של המתקן.
התייחסות זו באה לידי ביטוי במגוון פעולות המבוצעות באופן אוטומטי ובכלל זה:
 
תכנון מתקן קירור ומיזוג אוויר -
חישובי התפוקה מתבצעים בהתאם לתנאי התכנון המתבקשים, לאזור/ חלל מוגדר מראש.
במתקני מיזוג אוויר נודעת חשיבות להוספת אוויר חיצוני (טרי / צח, המגולמתבתפוקת הקירור הנדרשת),
במטרה להעלות את רמת החמצן בחלל המטופל ולאפשר כמות החלפות אוויר מינימלית.
כניסת האוויר הצח למתקן מתבצעת למערכת התעלות (בדרך כלל לאוויר החוזר) ו/או ישירות ליחידת הטיפול באוויר.
באופן כללי, מקובל להוסיף למתקן מיזוג אויר - 25%15% מסך כמות האוויר המסוחרר,
כאמור במטרה להגדיל את רמת החמצן בחלל המטופל וליצירת מצב של על לחץ (לחץ פוזיטיבי).
 
 2. מערכת הפיקוד והבקרה במתקן קירור ומיזוג אוויר -
מתפקידה לאפשר פעולה אוטומטית ורציפה של מכלול רכיבי המערכת, בהתאם לדרישות תכנון מוכתבות
מראש לעניין תנאי טמפרטורה לחות וסינון אוויר,
ביחס ישיר לתנאים האקלימיים השוררים אל מחוץ לאזור המטופל. התהליך האוטומטי מתבצע
באמצעות קירור ו/או חימום החלל (אוויר, מים וכו') המטופל, תוך שליטה רציפה על מכלול מישורים
ובכלל זה: רמת הטמפרטורה המסופקת, רמת הלחות היחסית בחלל המטופל, סינון וניקוי האוויר
המסוחרר עד לרמה המתבקשת.
דרישות תכנון ואפיוני ביצוע של מערכת פיקוד ובקרה.
 
3. גריעת לחות - מתבצעת כפועל יוצא מקירור (ירידת הטמפרטורה) של סוללת המאייד (מחליף החום)
שדרכה מוזרם האוויר המטופל בעת פעולת מדחס הקירור וכתוצאה מכך עומדת ביחס ישר לזמן פעולתו.
תנאי הביצוע הסטנדרטיים של מתקן מאפשרים גריעת לחות בכמות ידועה מראש. אם נדרש טיפול ברמת
הלחות מעבר לרמה הסטנדרטית, ניתן להוסיף למתקן מערכת בקרה וגריעת לחות ייחודית על מכלול
אביזריה, בהתאם להגדרה מובנית.
 
4. בקרת לחות - באופן כללי וביחס לתנאי התכנון המתבקשים, ניתן לשמור על רמת הלחות בכל מצב שבו
מופעל המתקן (קירור /חימום/אוורור), בתוספת מכלול האביזרים הנדרשים.
 
5. מסנני אוויר - מהווה אביזר סטנדרטי במתקני מיזוג האוויר, בכל תנאי עבודה מקובלים (חימום,קירור ואוורור).
האוויר העובר דרך המסנן, מסונן ומנוקה באופן יחסי מחלקיקי אבק, מגרגירים ומחלקיקים גסים.
החומר שממנו עשוי המסנן, נקבע על פי דרגת הסינון הנדרשת, ובהתאם לכך מוגדרסוג החומר שממנו יהיה עשוי השטח הכולל
וכמות החרירים (המתנגדים לזרימה) שדרכם יזרום האוויר המסונן.
בתחום מיזוג האוויר נמצאים בשימוש שוטף מסנני פחמן פעיל, מסנני אלומיניום בתוספת סגסוגת מיוחדת לשיפור רמת הסינון,
מסננים אלקטרוסטטיים ועוד.
גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר