הכנת המערכת בחילופי עונות

 
 

הכנת המערכת בחילופי עונות
על מנת לשפר את יעילות מערכת הקירור או המיזוג יש לוודא כי המערכת תקינה. ליקויים בתפקוד המערכת עשויים לגרום לירידה משמעותית ביעילותה ואף לכשל במערכת. על מנת לוודא את תקינות המערכת מומלץ לבצע מספר פעולות לפי המלצת פרנהייט מערכות:

• בדיקת שמן במדחסים.
• בדיקת לחצים בזמן עבודה.
• בדיקה וחיזוק מגעים בלוח חשמל.
• בדיקת דליפות גז.
• בדיקה ויזואלית לתקינות צלעות הקירור.
• ניקוי המעבה / מאייד באמצעות סילון אוויר / מים לצורך זרימה חופשית של אוויר.
• בדיקת תקינות מפוחי אוויר.
• בדיקת תקינות מערכת הבקרה ומערך ההתראות.

במעבה המים:
• בדיקה ויזואלית לתקינות מבנה המגדל.
• מצב חומר המילוי.
• בדיקת תקינות מפוחי האוויר.
• בדיקה וניקוי אבנית למניעת סתימות.
• בדיקת וניקוי דיזות מים.
• בדיקת מחליפי החום.

 

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר